Scotland's still murder but England are awful

An Sasannach; gabhaidh e e 'sa thoin, agus tha thu cho duaichnidh ri èarr àirde de a' coisich deas damh.
 
Back
Top